Väylävirasto tiedottaa Hernesaaren veneilykieltoalueesta

Väylävirasto lähetti tarkentavan tiedotteen Vuosaaren väylän ja Hernesaaren ruoppauksista.

Vuosaaren sataman edustalla ja meriväylällä on käynnissä ruoppaus- ja louhintatyö. Vuosaaren louhe kuljetetaan proomuilla Hernesaaren itärantaan, jossa se käytetään meritäytöissä. Tämä aiheuttaa muutoksia Hernesaaren veneväyliin ja veneilyalueisiin. Veneilijöiden tulee jättää vähintään 150 metrin varoetäisyys työkalustoon.

Hernesaaren itärannassa väylämuutoksia ja veneilykieltoalue

Vuosaaren edustan ruoppaustyöt vaikuttavat veneväyliin myös Hernesaaren itärannan tuntumassa, missä sijaitsee louhetta vastaanottava työmaa. Vuosaaressa syntyvä louhe kuljetetaan Hernesaareen proomuilla, missä se käytetään uuden asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä. Proomut ovat isoja ja hidasliikkeisiä, minkä vuoksi niitä on vaikea pysäyttää. Veneilijän on hyvä huomata, että hinaaja kuljettaa proomua vetovaijerin avulla perässään. 

Veneväylät Hernesaaren itärannalla ovat muuttuneet, eikä veneily louheensijoitusalueella (karttaliite 3) ole sallittua. Hernesaaren alueella ruopataan ja läjitetään louhetta huhtikuusta elokuuhun.

– Myös vesisyvyydet Hernesaaren itärannassa muuttuvat, kun louheenläjitys alueella edistyy, muistuttaa Paukkeri.

Uiminen ja sukeltaminen työkohteiden läheisyydessä on kielletty. 

Lisätietoja:
Seppo Paukkeri
Projektipäällikkö, Väylävirasto
p. 029 534 3361
etunimi.sukunimi@vayla.fi