Satamasäännöt

Vuosikokous päätti sääntöjen uudistamisesta kokouksessaan 15.2.2022. Alla oleva uusi satamasääntö astuu voimaan 1.3.2022.

Aiempi vuoden 2000 satamasääntö löytyy alempaa samalta sivulta.

MERISATAMAN VENEKERHO RY:N SATAMASÄÄNTÖ 1.3.2022

1. Yleistä
Merisataman venekerho ry:n jäsenet ja kerhon venesataman venepaikan haltijat ovat velvollisia noudattamaan tätä satamasääntöä. Sääntö on Kerhon vuosikokouksen 15.2.2022 hyväksymä.

Säännön noudattamista valvovat hallitus, satamakapteenit sekä muuta kerhon toimihenkilöt.

2. Satamatoimikunta
Sataman hallinnosta vastaa hallituksen nimeämä satamatoimikunta, jota johtavat satamakapteenit. Satamatoimikuntaan kuuluvat satamakapteenit, sekä muut hallituksen tähän tarkoitukseen nimeämät, eri tehtäviä hoitamaan määrätyt toimihenkilöt.

3. Liputus
Jokainen on tarvittaessa velvollinen huolehtimaan, että kerhon lippu nostetaan ja lasketaan lippusäännön mukaisesti.

Veneessä käytettävän erikoislipun on oltava ehjä ja siisti.

4. Veneluettelo
Kerhon hallitus pitää yllä laituripaikanhaltijoiden ja paikkaa jonottavien veneistä luetteloa, joka sisältää tiedot veneiden tyypistä ja mitoista sekä omistajan/haltijan henkilötiedot.

5. Toiminta satama-alueella
Satama-alueelle ovat oikeutettuja pääsemään vain kerhon jäsenet, kannatusjäsenet ja venepaikan haltijat seurueineen. Heidän on vastattava portin avaimesta, mukana olevan seurueen käytöksestä sekä valvottava, että asiattomia ei pääse satama-alueelle.

Satama-alueella on noudatettava siisteyttä. Alueen roskaaminen ja muu likaaminen on kielletty. Jokainen huolehtii omien jätteiden viemisestä jätesäiliöön.

Mikäli kerhon laiturissa olevia veneitä tarjotaan vuokralle ulkopuolisille, tulee veneiden luovutus ja palautus tapahtua kerhon laiturialueen ulkopuolella. Laiturin avainta ei saa luovuttaa vuokralaiselle.

6. Venepaikat
Satamatoimikunta jakaa venepaikat vuosittain. Vapautuvan vakinaisen venepaikan saa ensisijaisesti venepaikkaa odottavaksi tai vaihtavaksi ilmoittautunut varsinainen jäsen.

Mikäli jäsenen seuraavan purjehduskauden venepaikkatarpeeseen on tulossa muutoksia, on siitä ilmoitettava hallituksen antamien ohjeiden mukaan 15.3. mennessä satamatoimikunnalle.

Toissijaisesti purjehduskaudeksi vapaaksi jäävät venepaikat tarjotaan vuokrattavaksi hakemuksen perusteella sellaisille kerhon jäsenyyttä hakeneille, joilla on kooltaan ja tyypiltään vapaaseen paikkaan soveltuva vene. Tilapäisten paikan haltijoiden ei tarvitse suorittaa liittymismaksua. Muuten heitä koskevat samat velvollisuudet kuin vakituisia paikan haltijoita.

Venepaikkaan ei saa laittaa ylisuurta venettä. Kerholla on oikeus siirtää laiturista vene, jonka haltijalla ei ole oikeutta venepaikkaan.

7. Venepaikkamaksu
Venepaikoista perittävät maksut määräytyvät Helsingin kaupungin kulloistenkin taksojen ja veloitusperusteiden mukaisesti.

Mikäli jäsen ei ole suorittanut venepaikka- ja/tai jäsenmaksuaan 1.4.mennessä, voi hän hallituksen päätöksellä menettää oikeutensa venepaikkaan.

8. Veneiden kiinnitys
Jokaisen venepaikan haltijan on huolehdittava veneensä asianmukaisesta kiinnityksestä ja varustettava se riittävillä lepuuttajilla, noudatettava satamakapteenien tässä tarkoituksessa antamia ohjeita sekä vastattava veneensä muille veneille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Poijupaikalla veneet on tarpeen vaatiessa kiinnitettävä kahdella köydellä poijuun.

9. Katsastus
Jokaisen venepaikan haltijan on katsastettava veneensä vuosittain. Vuosittain suoritettu katsastus on kerhon lipun käyttämisen ja venepaikan hallinnan edellytys.

Kerhon järjestämään katsastukseen osallistuminen tai siitä poikkeamisesta ilmoittaminen on venepaikan haltijan vastuulla. Katsastuksen estymisestä tulee toimittaa kirjallinen selvitys katsastuspäällikölle elokuun alkuun mennessä.

Katsastus on juhannukseen mennessä suoritettuna ilmainen, jonka jälkeen peritään katsastusmaksu. Mikäli katsastusta ei ole suoritettu kesäkuun 30. päivään mennessä, peritään katsastussakko. Katsastusmaksun ja -sakon määrää kerhon hallitus.
Katsastussakon maksamatta jättämisestä tai toistuvasta katsastuksen laiminlyönnistä voi seurata venepaikan menetys.

10. Vartiointivelvollisuus
Venepaikan haltija on velvollinen osallistumaan satama-alueen vartiointiin, joka
suoritetaan hallituksen määräämällä tavalla. Vartijan tehtävät on ilmoitettu
satamatoimikunnan antamissa vartiointiohjeissa.

Venekunnan yli 75-vuotiaat jäsenet vapautetaan vartiointivelvoitteesta.

Vartioinnin laiminlyönnistä seuraa hallituksen määräämä vartiosakko. Vartiosakon maksamatta jättämisestä seuraa venepaikan menetys.

11. Kerhon omaisuus ja varusteet
Kerhon puhelinta ei saa käyttää yksityiseen tarkoitukseen. Kerholle kuuluvaa
sähköliittymää saa käyttää vain veneen huolto- ja korjaustehtäviin. Kerhon vesiliittymää on käytettävä veden tuhlausta välttäen.

Kaikkia kerhon varusteita on käytettävä satamatoimikunnan ohjeita noudattaen ja palautettava hyvässä järjestyksessä mahdollisimman pian paikalleen.

MERISATAMAN VENEKERHO RY, 1.3.2000

1. Yleistä
Merisataman venekerho ry:n jäsenet ja kerhon venesataman venepaikan haltijat ovat velvollisia noudattamaan tätä satamasääntöä. Sääntö on kerhon vuosikokouksen 19.2.1996 hyväksymä.

Säännön noudattamista valvovat hallitus, satamakapteenit sekä muuta kerhon toimihenkilöt.

2. Satamatoimikunta
Sataman hallinnosta vastaa hallituksen nimeämä satamatoimikunta, jota johtavat satamakapteenit. Satamatoimikuntaan kuuluvat satamakapteenit, sekä muut hallituksen tähän tarkoitukseen nimeämät, eri tehtäviä hoitamaan määrätyt toimihenkilöt.

3. Liputus
Jokainen on tarvittaessa velvollinen huolehtimaan, että kerhon lippu nostetaan ja lasketaan lippusäännön mukaisesti.

Veneessä käytettävän erikoislipun on oltava ehjä ja siisti.

4. Veneluettelo
Kerhon hallitus pitää yllä laituripaikanhaltijoiden ja paikkaa jonottavien veneistä luetteloa, joka sisältää tiedot veneiden tyypistä ja mitoista sekä omistajan/haltijan henkilötiedot.

5. Toiminta satama-alueella
Satama-alueelle ovat oikeutettuja pääsemään vain kerhon jäsenet ja venepaikan haltijat seurueineen. Heidän on vastattava portin avaimesta, mukana olevan seurueen käytöksestä sekä valvottava, että asiattomia ei pääse satama-alueelle.

Satama-alueella on noudatettava siisteyttä. Alueen roskaaminen ja muu likaaminen on kielletty. Jokainen huolehtii omien jätteiden viemisestä jätesäiliöön.

6. Venepaikat
Satamatoimikunta jakaa venepaikat vuosittain. Vapautuvan vakinaisen venepaikan saa ensisijaisesti se venepaikkaa odottavaksi tai vaihtavaksi ilmoittautunut varsinainen jäsen, sen jälkeen sellainen kannatusjäsen, jolla on pienin kannatusjäsennumero.

Mikäli jäsenen seuraavan purjehduskauden venepaikkatarpeeseen on tulossa muutoksia, on siitä ilmoitettava hallituksen antamien ohjeiden mukaan 15.3. mennessä satamatoimikunnalle.

Purjehduskaudeksi vapaaksi jäävät venepaikat tarjotaan vuokrattavaksi kannatusjäsenluettelon mukaisessa järjestyksessä niille kannattajajäsenille, joilla on kooltaan ja tyypiltään vapaaseen paikkaan soveltuva vene. Tilapäisten paikan haltijoiden ei tarvitse suorittaa liittymismaksua. Muuten heitä koskevat samat velvollisuudet kuin vakituisia paikan haltijoita.

Venepaikkaan ei saa laittaa ylisuurta venettä.

7. Venepaikkamaksu
Venepaikoista perittävät maksut määräytyvät Helsingin kaupungin kulloistenkin taksojen ja veloitusperusteiden mukaisesti.

Mikäli jäsen ei ole suorittanut venepaikka- ja/tai jäsenmaksuaan 1.4.mennessä, voi hän hallituksen päätöksellä menettää oikeutensa venepaikkaan.

8. Veneiden kiinnitys
Jokaisen venepaikan haltijan on huolehdittava veneensä asianmukaisesta kiinnityksestä ja varustettava se riittävillä lepuuttajilla, noudatettava satamakapteenien tässä tarkoituksessa antamia ohjeita sekä vastattava veneensä muille veneille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Poijupaikalla veneet on tarpeen vaatiessa kiinnitettävä kahdella köydellä poijuun.

9. Katsastus
Jokaisen venepaikan haltijan on katsastettava veneensä vuosittain. Vuosittain suoritettu katsastus on kerhon lipun käyttämisen edellytys.

Katsastus on juhannukseen mennessä suoritettuna ilmainen, jonka jälkeen perittään katsastusmaksu. Mikäli katsastusta ei ole suoritettu kesäkuun 30. päivään, peritään katsastussakko. Katsastusmaksun ja -sakon määrää kerhon hallitus. Katsastussakon maksamatta jättämisestä tai toistuvasta katsastuksen laiminlyönnistä voi seurata venepaikan menetys.

10. Vartiointivelvollisuus
Venepaikan haltija on velvollinen osallistumaan satama-alueen vartiointiin, joka suoritetaan hallituksen määräämällä tavalla. Vartijan tehtävät on ilmoitettu satamatoimikunnan antamissa vartiointiohjeissa.

Vartioinnin laiminlyönnistä seuraa hallituksen määräämä vartiosakko. Vartiosakon maksamatta jättämisestä seuraa venepaikan menetys.

11. Talkoovelvollisuus
Venepaikan haltija on velvollinen vuosittain kiertävän vuoron mukaisesti osallistumaan keväisin ja syksyisin satama- ja telakka-alueen hoito- ja kunnossapitotalkoisiin. Talkoita johtavat ja valvovat satamakapteenit.

12. Kerhon omaisuus ja varusteet
Kerhon puhelimen käytöstä yksityiseen tarkoitukseen on aina suoritettava korvaus. Kerholle kuuluvaa sähköliittymää saa käyttää vain veneen huolto- ja korjaustehtäviin. Kerhon vesiliittymää on käytettävä veden tuhlausta välttäen. Kaikki kerhon varusteet on palautettava hyvässä järjestyksessä mahdollisimman pian paikalleen.

13. Merimatkoja koskevat ilmoitukset
Jokaisesta yli viikonlopun kestävästä merimatkasta ja matkalta paluusta suositellaan tehtäväksi merkintä satamapäiväkirjaan.