Helveneen kommodorikokous 2021

Helsingin veneilijöiden neuvottelukunta järjesti vuosittaisen kommodorikokouksen ajankohtaisista aiheista NJK:n henkeä kohottavissa tiloissa Koivusaaressa keskiviikkona 10.11.

Neuvottelukunnan ytimenä toimivat Matti Piispanen (HVK) ja Jan Hörhammer (NJK) olivat laatineet selkeän koosteen kauden aikana pidetyistä tapaamisista kaupungin päättäjien kanssa. Helveneen tehtävä tiivistyy veneilyseurojen kootun viestin viemiseen suurempiin neuvottelupöytiin. Kokouksen pöytäkirjat ja materiaali löytyy Helveneen kotisivuilta, alla hieman omia muistikuviani keskustelusta tiivistettynä.

Toimialajohtajan puheenvuoro

Ensimmäisen puheenvuoron piti veneilystä vastaavan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio. Puheenvuoron voi tiivistää siihen, että veneilystä vastaavat toimialat ovat viimein saatu kaupunginkanslian päällikön kautta Merelliseksi yhteistyöryhmäksi, jossa istuu kaikki olennaiset virkamiehet.

Työryhmä on koottu siten, että Helvene voi lähettää aloitteita suoraan ryhmän koordinaatioryhmälle, joka valmistelee asian käsittelyyn.

Meripelastusseuran puheenvuoro

Kokouksessa vieraili myös Meripelastusseuran edustajat, jotka kertoivat toiminnan uudistumisesta ja tilaisuuksista osallistua järjestön toimintaan. Veneilyäkin edistänyt koronavuosi 2020 oli Helsingin toiminnalle ensimmäinen yli 2000 tehtävää tuottanut vuosi historiassa. Maanlaajuisesti se tarkoitti, että 25% koko maan tehtävistä tehtiin Helsingin edustalla.

Meripelastuksen toiminta on kuitenkin nyt uhattuna, sillä puolet rahoituksesta on tullut veikkauksen kautta, mitä on nyt politiikassa kyseenalaistettu. Edustajat kannustivatkin lämpimästi liittymään Trossi-palvelun asiakkaaksi, joka palvelee pelkästään veneilijöitä.

Kruunusillat-allianssin puheenvuoro

Kruunusiltojen rakentamisen ensimmäinen vaihe on alkanut Kalasataman ja Korkeasaaren välillä, mikä ohjaa vesiliikenteen mm. Verkkosaaren talvisäilytysalueelta Korkeasaaren pohjoispuolitse korkeintaan 4,7m korkean sillan ali syksyyn 2023 saakka. Väylä on 2m syvä ja tullaan merkitsemään viitoin tulevalle kaudelle.

Varsinaisen pylonisillan rakentaminen alkaa 2023 Laajasalosta käsin, mikä siirtää veneväylän nykyisestä länteen ja rajoittaa jatkossa kulkukorkeutta 15, mahdollisesti 18 metriin. Lopullinen alituskorkeus tulee olemaan 20m lähtökohtaisesti 30m levyisellä väylällä, minkä nähdään voitavan leventää ainakin kaksinkertaiseksi kulkusyväystä n. 4m madaltamalla.

Helveneen puheenvuoro

Helvene esitteli vuoden aikana tapahtunutta toimintaansa, johon kuului mm. kaupungin tarkastuslautakunnan kuulemiset veneilyn vuorovaikutukseen liittyen. Lautakunta suositteleekin nykyistä parempaa toimialakoordinaatiota mm. talvisäilytysongelman korjaamisessa.

Merellisten palvelujen yhteistyökokous

Illan päätti merellisten palveluiden katsaus tilanteeseen. Olennaisin uudistus on yhteistyöryhmän perustaminen kaupunginkanslian kansliapäällikön johdolla, mikä on iso loikka merellisen kehittämisen organisointiin muuallakin kuin Vallisaaren biennalessa.

Hyviin uutisiin kuului myös tuoreen apulaispormestari Paavo Arhinmäen neuvottelema lisäraha kulttuurille ja vapaa-ajalle, mikä korottaa veneilyn investointirahoja miljoonaan euroon. Tämä saattaa mahdollistaa uudistuksia kerhomme laiturilla saakka.

Talvisäilytyksen kehitysnäkymiä

Porvoon Tolkkisten talvisäilytysalueeseen on luvassa 2,7M€:n määräraha vuosiksi 2023-2024, minkä voimin valmistellaan aluetta 1300 veneelle. Malmin lentokentälle olisi mahdollista järjestää 2022-2023 alkaen tilapäinen paikka n. 330 pienemmälle traileriveneelle.

Siirtyminen kaupungin rajojen ulkopuolelle ei ole toivottavaa, joten yleensä ottaen kaupunki aikoo ohjata pienemmät kuljetettavat veneet etäämmälle rannasta, jotta isommat kiinteiden pukkien veneet olisi mahdollista järjestää lyhyemmän kuljetuksen päähän suuremmissa määrin.

Myös sataman kanssa käydään neuvotteluita Hernesaaren risteilijälaiturin alueesta, missä tämänhetkisen tilanteen mukaan jouduttaisiin maksamaan korkeampaa vuokraa vappuun päättyvällä kaudella.

Ynnä muuta

Muina asioina sivuttiin ongelmaksi muodostuneiden romualusten edellyttämää lakimuutosta, joka on vireillä. Myös sähköveneiden latausmahdollisuuksia selvitellään.

Pitkäjänteinen yhteistyö kaupungin kanssa etenee siis hyvään suuntaan. Kerho tullee antamaan tukensa Helveneen toiminnalle osallistumalla kotisivukuluihin 50€, kuten toimittiin viimeksi noin vuonna 2017.